2. Agility

Healing the divide between business and programming

—Kent Beck, 1999

2.1. Praktyki developerskie a praktyki projektowe

 • Praktyki projektowe: Scrum, Kanban, XP, Lean

 • Praktyki developerskie (TDD, S.O.L.I.D., CI/CD, Code Review/Pull Request, DevOps)

 • Dlaczego coraz więcej zespołów odchodzi od Scrum i idzie w Kanban?

 • Połączenie Scrum i Kanban

 • XP - Extreme Programming

../_images/agility-extreme-programming.png
../_images/agile-division-methods.png
../_images/spotify-engineering-culture-011.png

2.2. Wartości biznesowe

 • Lower "time to market"

 • Increase "value to market"

 • Increase "quality to market"

 • Increase flexibility

 • Increase visibility

 • Lower costs

 • Increase product lifetime

2.2.1. Lower time to market

 • Test-driven Development

 • Evolutionary Design

  • Refactoring

  • CI / CD

 • Test-driven Requirements

  • Functional Tests

  • BDD

2.2.2. Increase value to market

 • Test-driven Requirements

  • Functional Tests

  • BDD

2.2.3. Increase quality to market

 • Test-driven Development

  • Test-first and Test-last

 • Test-driven Requirements

  • BDD

 • Evolutionary design

  • Refactoring

  • Simple Design

  • CI / CD

2.2.4. Increase flexibility

 • Evolutionary Design

  • Refactoring

  • Simple Design

  • CI / CD

 • Test-driven Development

  • Test-first and Test-last

 • Test-driven Requirements

2.2.5. Increase visibility

 • Test-driven Requirements

  • Functional Tests

  • BDD

  • CI / CD

2.2.6. Lower Cost

 • Evolutionary design

  • Simple Design

  • Refactoring

  • Collective Code Ownership

 • Test-driven Development

  • Test-last and Test-first

  • Functional Tests

2.2.7. Increase product lifetime

 • Test-Driven Development

  • Automated Developer Tests

 • Evolutionary Design

  • Refactoring

  • Simple Design

 • Test-driven Requirements

  • Functional Tests

2.3. Lean Startup

 • Build, Measure, Learn loop

../_images/person-eric-ries1.jpg
../_images/lean-startup-cycle-011.jpg

Build

Measure

Learn

Unit Tests

Split Tests (A/B)

Split Tests

Usability Tests

Clear Product Owner

Customer Interviews

Continuous Integration

Continuous Deployment

Customer Development

Incremental Deployment

Usability Tests

Five Whys Root Cause Analysis

Free & Open Source Components

Real-time Monitoring

Customer Advisory Board

Cloud Computing

Custom Liaison

Falsifiable Hypothesis

Cluster Immune System

Funnel Analysis

Product Owner Accountability

Just-in-time Scalability

Cohort Analysis

Custom Archetypes

Refactoring

Net Promoter Score

Cross-functional Teams

Developer Sandbox

Search Engine Marketing

Smoke Tests

Real-time Alerting

Predictive Monitoring

2.4. Praktyki deweloperskie a wartości biznesowe

../_images/agility-v11.png
../_images/agility-v21.png

2.5. Agile vs agility

 • Agility is achieved only by combining Business Practices and Technical Craftsmanship.

 • Agile is not only about Scrum

 • Agile is Dead - Pragmatic Dave Thomas - GOTO 2015 1

Agile is dead, long live agility!

—Dave Thomas, 2007

../_images/person-dave-thomas.jpg

2.6. Konstytucja zespołu

 • Zestaw reguł wypracowanych przez zespół

 • Na początku mamy tylko jedną regułę: "Nie można scalić kodu bez przejścia Code Review"

 • Wszystkie pozostałe reguły są próbą rozwiązania problemów, które pojawiły się podczas Code Review

 • Zawsze robimy Code Review

 • Podczas Code Review, nie tylko przeglądamy kod produkcyjny, ale także konfiguracje IaaC, CI/CD itp zakomitowaną (lub zmienioną) w danym Pull Request

 • Commitujemy również migracje schematu bazy danych + zawsze testy DBUnit

 • Wymagane 100% pokrycie publicznych metod

 • Testy metod prywatnych zalecane, ale nie wymagane

 • Nie wolno robić testów bez asercji

 • Nie wolno commitować skipniętych testów

 • Zawsze dostarczamy fixtures (dane) do testów

 • W testach Unit nie korzystamy z bazy danych (tylko mock lub stub)

 • Przy wybieraniu narzędzi dodatkowych (np. runner testów funkcjonalnych, runner testów obciążeniowych) wybieramy toole, które wspierają Configuration as a Code

2.7. References

1

https://www.youtube.com/watch?v=a-BOSpxYJ9M

2.8. Assignments

 • Oglądnijcie z trenerem filmik Spotify Engineering Culture 1 i 2